‹ Nazad
ELO 4 IP65
Početna / Plastične razvodne kutije za primenu u industriji
 - res - (ELO 4 IP65)

Prazna razvodna kutija
IP65
Sa zaštitnim poklopcem i sa 4 modula
Sа obujmicama za fiksiranje
DIN 35 mm šina

Razmere:
330x104x94 mm