‹ Nazad
Topljivi umetci osigurača DO-II E18 Neozed
Početna / Topljivi osigurači i pribor
 - res - (DO-II Neozed biztosítóbetétek)

DO-II Neozed 20 A
DO-II Neozed 25 A
DO-II Neozed 35 A
DO-II Neozed 50 A
DO-II Neozed 63 A

Nazivni napon: 400 V AC
Spori djelujući