‹ Nazad
Topljivi umetci D-II E27, D-III E33 (DOL)
Početna / Topljivi osigurači i pribor
još sličnih proizvoda
 - res - (D-II E27, D-III E33 biztosítóbetétek (DOL))

topljivi umetak D-II T 2 A
topljivi umetak D-II T 4 A
topljivi umetak D-II T 6 A
topljivi umetak D-II T 10 A
topljivi umetak D-II T 16 A
topljivi umetak D-II T 20 A
topljivi umetak D-II T 25 A
Nominalni napon: 500 V AC
Spori djelujućitopljivi umetak D-III T 35 A
topljivi umetak D-III T 50 A
topljivi umetak D-III T 63 A
Nominali napon: 500 V AC
Spori djelujući

još sličnih proizvoda:
Kalibracioni prstenovi D-II E27 i D-III E33 , Kape osigurača D-II E27 i D-III E33