‹ Nazad
Spojnice za metalne kabl mreže
Početna / PNK kanali i pribor
 - üres -

Sadržaj seta: FHÖ-20, FHÖ-35, M6x12 sa platnom
Za FH50 : potrobno je 2 seta
Za FH 100: potrebno je 2 seta
Za FH 200: potrobno je 3 seta
Za FH 300: Potrebno je 4 seta
Ako se mreža stavlja na zidni konzol, kod svake tačke su potrebna 1kom FHÖ-35i 1kom M6x12 šraf sa platnom i maticom!