‹ Nazad
PM-FI Frekventni regulatori
Početna / OMU SYSTEM upravljanje, automatika
 - üres -

Specijalne upravne funkcije:

Tajmer i brojač, merenje brzine rotacije, flip-flopp, automatsko upravljanje, ugradjeni PID

Upravni signal:

Analogni ulaz:0~5V/10V, 4, 4~20mA, podešavanja sa potenciometarom
Analogni izlaz: PWM izlazni signal se moűe filtrirati i može da se podesi PWM izlazni impuls (10V).
Digitalni ulaz: 6 programirajućih multifunkcionalnih ulaznih terminala (opcionalno 99)
Digitalni izlaz: 2 grupe programirajućih kolektornih izlaza sa otvorenim petljama, 1 grupa programirajućih relejnih izlaza(opcionalno 94).
Zaštitne funkcije:
niska i prenaposka, kratkospojna, zaštita protiv preopterećenja, niskonaponska i zaštita protiv pregrejanja.

Ekran:

izlazna snaga, izlazna frekvencija, brzina, konverzija, DC napon za faznoj šini, izlazni napon, prikazivanje temperature, izlazna struja, ulazna snaga, prikazivanje vremena.

Ostali parametri:

Komunikacija:RS-485 ugradjen
Stepen zaštite: IP20
Osnovni frekventni opseg: 0.5-650Hz
Vreme ubrzanja i usporenja: 0.1~6553 s beskrajno podešavanje
Termična zaštita: ugradjeni ventilator se uključuje iznad 45°C
Prednja ploča se može izvaditi i sa produženjem kabla može se staviti na vrata od ormana.

Tipovi:

FI-1004
Frekventni regulator 1F/3F, 0, 40kW
FI-1075
Frekventni regulator 1F/3F, 0,75kW
FI-1105
Frekventni regulator 1F/3F, 1,50kW
FI-1202
Frekventni regulator 1F/3F, 2,20kW

FI-30075
Frekventni regulator 3F, 0,75kW
FI-30150
Frekventni regulator 3F, 1,50kW
FI-30220
Frekventni regulator 3F, 2,20kW
FI-30370
Frekventni regulator 3F, 3,70kW
FI-30550
Frekventni regulator 3F, 5,50kW
FI-30750
Frekventni regulator 3F, 7,50kW
FI-31100
Frekventni regulator 3F, 11kW
FI-31500
Frekventni regulator 3F, 15kW
FI-31800
Frekventni regulator 3F, 18,5kW
FI-32200
Frekventni regulator 3F, 22kW