‹ Nazad
Program Alfa-line (sklopke, prekidači)
Početna / Galanterija (sklopke, tipkala, prekidači za stan)
 - res - (Alfa-line termékcsalád)

Slovo "alfa" je prvo slovo azbuke grčkoj, koje samo po sebi nosi nekakvo značenje. "Alfa" je simbolizira začetak, dominacije, prvo. Serija Alfa-line predstavi prvu liniju. Ova serija ujedini u sebi forme klasične i savremene. Sa ljubakim crtima odgovara danasnim očekivanjem od "alfe" do "omege".

Sklopke
Program Alfa-line (sklopke, prekidači)
Priključnice (za telefonsku i informatičku komunikaciju)
Program Alfa-line (sklopke, prekidači)
Pastel-boje
Program Alfa-line (sklopke, prekidači)
Nalepnice za Alfa-line prekidače
Program Alfa-line (sklopke, prekidači)
Okviri okomiti
Program Alfa-line (sklopke, prekidači)
Utičnice
Program Alfa-line (sklopke, prekidači)
Regulatori i senzori
Program Alfa-line (sklopke, prekidači)
Boje metalne
Program Alfa-line (sklopke, prekidači)
Okviri vodoravni, okviri za podvlačenje, set za zaštićenost vode
Program Alfa-line (sklopke, prekidači)
Tehnički podaci
Program Alfa-line (sklopke, prekidači)