‹ Nazad
Visokonaponski kablovi i žice
Početna / Kablovi i žice
›Podkategorije
Žice sa PVC izolacijom
H05V-U, H07V-U, H07V-R
H03VV-F, H05VV-F, A05VV-F
H05V-K, H07V-K (Yse, Ysf, Yf )
NYM-J (MBCu, Ym)
MMCu (YDYtzo, NYIFY)
H03VH-H flexibilni provodnik bez spoljne izolacije
H03VVH2-F 300/300V PVC
kablovi i žice za upravljanje