‹ Wstecz
Wyłącznik czasowy
Oferta / Produkty do zastosowania w mieszkaniówce
 - üres -

230V 16A max.
Możliwość natychmiastowego załączenia
Liczba załączeń i wyłączeń: 48 / dzień