‹ Wstecz
Wyłącznik czasowy
Oferta / Produkty do zastosowania w mieszkaniówce
 - üres -

Mechaniczny wyłącznik czasowy
250V AC, 16A, 50Hz
Minimalny czas załączenia: 105 minut
Z wyłącznikiem i diodą LED