‹ назад
FKV ел. ключове за открит монтаж IP54
начална страница / Битови елекрически ключове за открит монтаж
FKV ел. ключове за открит монтаж IP54

FK-102 ключ двуполюсен
FK-101/106 ключ универсален
FK-105 ключ с 2 кръга
FK-N-101 CS бутон за звънец
FK-N-101 L бутон за лампа
FK-2+F-162 контакт с заземяване
FK-2x2+F-162 двоен контакт с заземяване