‹ назад
АЛФА ФК (ALFA FK) ел. ключове за открит монтаж
начална страница / Битови елекрически ключове за открит монтаж
АЛФА ФК (ALFA FK) ел. ключове за открит монтаж

FK-102 ключ двуполюсен
FK-106 ключ универсален
FK-105 ключ с 2 кръга
FK-N-101 CS бутон за звънец
FK-N-101 L бутон за лампа
FK-105+2+F ключ с 2 кръга с контакт
FK-106+2+F ключ универсален с контакт
FK-2-162 контакт без заземяване
FK-2+F-162 контакт с заземяване
FK-2x2+F-162 двоен контакт с заземяване
FK-3x2+F-162 3x контакт с заземяване
FK-4x2+F-162 4x контакт с заземяване
FK-TV контакт на антена
FK-TEL-1 контакт за телефон RJ-11 6/4
FK-TEL-2 контакт двоен за телефон 2xRJ-11 6/4
FK-CAT5-8/1 телекомуникационен контакт RJ-45
FK-CAT5-8/2 телекомуникационен контакт двоен 2xRJ-45