‹ назад
Проводници и кабели
начална страница / Електоинсталационни материали
 - res - (Vezetékek, kábelek)

H05V-U, H07V-U (MCu) жица
H05V-K, H07V-K (Mkh) жица
H03VV-F,H05VV-F (MT) кабел
H03VVH2-F (MTL) жица
H03VH-H (MZSL) жица
NYM-J (MBCu) кабел
YDYtzo (MMCu) кабел
H05RR-F (GT) кабел
YSLY-JZ, YSLCY, SZRMKVM-J сигнален кабел
Szamkam, NYY, NAYY кабел земен
TQML, TQKM телефонен кабел
UTP, FTP телекомуникационен кабел
RG 6 коаксиален кабел
VML, LS кабел аудио
ML въздушен кабел
ASC, AASC жица, итн.