‹ назад
Битови ключове с защита IP20 за открит монтаж
начална страница / Битови елекрически ключове за открит монтаж
 - res - (IP20)

DR-106 ключ, универсален 6106
DR-N-101 ключ, за звънец 6131


DR-105 ключ, двоен паралелен 6105


DR-2-162 Контакт bez uziemienia 6250


DR-2+f-162 Контакт с заземяване 6251


DR-2x2+f-162 Контакт двоен с заземяване 6351


DR-105+DR-2+f Контакт + ключ, 6475


DR-106+DR-2+f Контакт + ключ, 6476


DR-3x2+f-162 Контакт троен 6353