‹ назад
Модулни продукти
начална страница
›подкатегории
Модуларни апарати за ниско напрежение Модуларни апарати за ниско напрежение
Автоматичен прекъсвач (10 kA)
Автоматичен прекъсвач 1+N
Автоматичен прекъсвач (6 kA)
Прекъсвач с дефектно токова защита (фи)
Автоматичен прекъсвач с прекъсвач с дефектно токова защита (фи)
Модуларни звънци
Модуларен жвънец MB
Импулсно реле FS-100, FS-110, FS-200
Реле стъпващо MR-41, MR-42
Гребен, включваня
Модуларен звънчев трансформатор
Ключ/реле за намаление на пренапрежението BY
Релета за време Релета за време
Програмируем дигитален часовник KO-1
Дигитален програмируем таймер КО-2
Стълбищен автомат TLZ-100
Дигитален таймер SHT-2
Мултифункцонално реле за време CRM-91H, CRM-93H
Асиметричен тактодател CRM-2H
Мултифункционално реле за време MFZ
Стълбищен автомат MLA
Времезакъснител Y/Δ-стартер CRM-2T
Програмиуеми дигитални релета PDR-2/A, PDR-2/B
Супер мултифункционално реле SMR-T, SMR-H
Трансформатори Трансформатори
Захранващ блок с ключ PS-R (ZSR-50)
Захранващ блок ZNP-10
Стабилициран захранващ блок PS
Звънчев трансформатор ZTR-10
Релета за наблюдаване на напрежение Релета за наблюдаване на напрежение
Трифазно реле за контрола на фаза, ред и асиметрия W301S1
Аналогично реле наблюдаващо напрежение HRN-3
Аналогично реле наблюдаващо напрежение HRN-4
Аналогично реле наблюдаващо 3 фази HRN-43
Реле наблюдаващо намаляване и увеличаване на напрежението HRN-52
CG-10 реле наблюдаващо напрежение
Електромери Електромери
Еднофазни електромери
Трифазни електромери
Пускатели за мотори с кутия Пускатели за мотори с кутия
Пускател за мотор с кутия
Термореле Термореле
Термореле MT
Термореле MTR
Ключове, бутони, сигнални лампи и аксесоар Ключове, бутони, сигнални лампи и аксесоар
Бутон за калибър 22 mm NG22
Пръстен за намаляване за бутони Ø22
Сигнална лампа IS 22 с LED
Сигнална лампа IS 22 Chaos
Сигнална лампа US 22-1
Сигнална лампа L 98
Силиций шипки на бутонен изключватели
Кутии за бутони XAL
Термостати Термостати
Аналогичен термостат TER-3
Аналогичен термостат TER-4
Мултифунционален аналогичен термостат TER-5
Мултифунционален дигитален термостат TER-6
Термостат за контрола на температутата TER-7
Изолатори Изолатори
SM-30, SM-40, SM-51, SM-76
Кабелни накрайници Кабелни накрайници
Кабелни накрайници ERH
Двоен кабелен накрайник DERH
 - üres - - üres -
XBS PC конектор за жица
Контактори Контактори
Модуларни контактори FR
Модуларни контактори RS 310-400, RS 316-250
Димери Димери
Стълбищен автомат с димер DIM-2
Контролируем димер DIM-5
Димер WD600mp
ASD214s
Други апарати Други апарати
Ключ със светломер
Товарови прекъсвачи
Еднофазен индикатор на напрежение WN711S1
Апарат за акустичен сигнал PAS-DIN
Kонтакти на шина SD-16
Апарати за контрол и сигнал OS
Трифазен индикатор на напрежение IS-DIN
Ключове за степен Ключове за степен
Ключ за степен LG-1
Токови трансформатори Токови трансформатори
Токови трансформатори
Контактори и аксесоар Контактори и аксесоар
Серия-MK
Серия-MD
Аксесоар за серия МD
Контактор MDR
Защита на двигателя Защита на двигателя
MOV-1 Защита на двигател
Кутия за прекъсвач за защита на двигател IP55
Аналогични модуарни измерителни уреди Аналогични модуарни измерителни уреди
AMA-40, AMA-100 Аналогичен амперметър AC
AMV/250, AMV/400 волтметър аналогичен AC
AMF аналогичен измерителен уред за честота
AMC аналогичен cosφ-метър
Клеми и аксесоар Клеми и аксесоар
Лустер клеми сини и сиви UK
Жълто-зелени клеми USLKG
Аксесоар на клеми
Клеме НК-11
Листчета за клеморед
Клеме за разпределение за главен кабел
CSB блок за свързване
XBS PEN земя ресла
FST опора (за PEN земя ресла)
XBS SZK клем до плоска медна ресла
Термосвиваем шлаух, крайни капачки, прибори Термосвиваем шлаух, крайни капачки, прибори
Термосвиваем шлаух с тънка стена
Крайни капачки
Прибор за прибавене на кабела
Кабелни обувки Кабелни обувки
Изолирани кабелни обувки
Неизолирани кабелни обувки MS
Неизолирани кабелни обувки с форма на тръба MSC
Неизолирани кабелни обувки с винтове MJC
Неизолирани кабелни обувки медни и алуминиеви MDTL
Размери, примери за употреба Размери, примери за употреба
Размери
Примери за употреба
SMD модуларен ключ с въртяща ръчка
Модулни продукти
Термостат за контрола на температурата TS-3
Модулни продукти