‹ назад
Продукти Rex Light
начална страница
›подкатегории
Осветителни тела Осветителни тела
IP65 Âîäîçŕůčňíč č ďđŕőîçŕůčňíč îńâĺňčňĺëíč ňĺëŕ
Луминесцентни осветителни тела - каре
Îńâĺňčňĺëíč ňĺëŕ çŕ îňęđčň ěîíňŕć ń đŕçńĺéâŕňĺë
Спот-PLC за скрит монтаж
Осветителни тела за мебел
Ëóěčíčńöĺíňíč îńâĺňčňĺëíč ňĺëŕ - řčíŕ
Енергоспестяващи осветителни тела
Халогенни рефлектори и аксесоар
Промишлени рефлектори
Рефлектори за зали
Улично осветление
Халогенни лампи за вграден монтаж
Основи и кристални глобуси
Външни осветители
Аварийни осветители
Осветителни тела с сензор за движение
Преносима лампа
Стартери и дросели Стартери и дросели
Стартери
Електрoнен дросел за халогенни лампи
Дросели REX-T
REX-M дросел
REX EB T8 електронен дросели за луминесцентна пура
Светлоизточници Светлоизточници
Луминесцентни тръби
Халогенни лампи
REX MH Метал-халогенни лампи
Rex HG Крушка живачна
Rex NA Крушка натриева
Сензори Сензори
Rex S01 инфрачервен сензор външен
Rex S02 стенен инфрачервен сензор
Rex S03 инфрачервен сензор за таван
Rex SN04 инфрачервен сензор външен (монтаж в ъгъла на стената и тавана)
Rex SF01 сензор на дима за таван с авариен сигнал
Rex SA01 звънец / инфрачервен сензор с акустичен сигнал
Rex SG01 сензор за газ